Flygplatserna har hemliga avtal med Ryanair

En av anledningarna till att lågprisflyget har låga priser är att flyget är kraftigt subventionerat.1 Undertecknad bad därför att få läsa de gällande kontrakt som flygbolaget Ryanair har med helt offentligt ägda flygplatser i Sverige. Alla flygplatserna säger nej och beskedet är inte förvånande.

Malmös flygplats ägs av det statliga bolaget Swedavia. Statliga bolag omfattas av någon anledning inte av handlingsoffentligheten som gör att allmänheten har rätt ta del av handlingar.2

Skellefteås flygplats är ett kommunalt bolag som omfattas av handlingsoffentligheten. Flygplatsen säger trots detta nej till att lämna ut avtalen med Ryanair. Anledningen är att kontrakten anses vara affärshemligheter. Växjös flygplats, som är ett kommun- och landstingsägt bolag, säger nej till att lämna ut kontrakten av ungefär samma anledning.3

Västerås flygplats är ett kommunalt bolag som omfattas av handlingsoffentligheten. Flygplatsen har gått med på att lämna ut kontrakten med vissa uppgifter maskade. De uppgifter som har maskats är till exempel vilka start- och landningsavgifter Ryanair får betala till Västerås flygplats.4 Västerås flygplats uppger att dessa uppgifter är av kommersiell natur och därför omfattas av sekretess.

Ett flertal journalister har under årens lopp försökt begära ut dessa uppgifter utan att lyckas.5 Undertecknad ser därför ingen anledning att överklaga flygplatsernas beslut, utom möjligen av principiella skäl.

En helt annan fråga är om det vore möjligt att göra en uppskattning av Ryanairs subventioner i alla fall.6 Går det att räkna ut hur mycket skattepengar som går till en flygbiljett med hjälp av de offentliga uppgifter som faktiskt finns i årsredovisningar, kommunala budgetar och annat? Hör av er med tips och förslag om hur!

Noter och referenser

1. Se tidigare inlägg ”Vad kostar flygbiljetten egentligen?”.
2. ”Så får du ut handlingar från myndigheter”. (https://www.sjf.se/yrkesfragor/yttrande-tryckfrihet/sa-far-du-ut-handlingar-fran-offentliga-myndigheter) Journalistförbundet.
3. Skellefteås och Västerås flygplatser hänvisar till 19 kap 1 § och 3 § i offentlighets- och sekretesslagen samt 31 kap 16 § offentlighets- och sekretesslagen. Växjös flygplats hänvisar till 19 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen samt 31 kap 16 § offentlighets- och sekretesslagen.
4. ”Ground Handling Agreement Vasteras Airport”. Kontrakt mellan Västerås flygplats och Ryanair. Kopia med vissa uppgifter maskade.
5. ”Ryanairs avtal ska lämnas ut”. Föreningen Grävande Journalister.
6. Ryanair är emellertid inte det enda flygbolag som får offentliga subventioner. Se till exempel: ”Flygliberaler i det blå”. Copyriot.