Fri Tillgänglighet (Öppen tillgång, Open Access) är bland det mest fundamentala värderingar som OKFN Sverige strävar efter att uppmärksamma. Vad är det och varför behövs det? Det är en av grundankarna i en större filosofin kring öppenhet som OKFN stödjer. Konceptet kan kokas ned till att vi lättare ska kunna lära oss genom görande, främst inom vetenskapen. Om användare inom ett visst område inte har öppen tillgänglighet till t.ex. vetenskap som tänjer gränserna för vår kunskap och förståelse kommer vi inte kunna lära oss av misstag eller repetera dem i onödan, helt ovetande om detta.. Sedan flera år tillbaka finns det redan flera samarbetsprojekt i Sverige mellan bibliotek och lärosäten för att öka den öppna tillgängligheten i Sverige. Bland de första och största initiativ samskapades genom Lunds Universitet som är av sponsorerna till portalen Directory of Open Access Journals. I DOAJs verksamhetsgrupp arbetar bland annat Sonja Brage, som redigerare, föredetta informationsbibliotekarie vid Lunds Universitet.

Open Access Logo

“OAlogo” logo is licensed under Creative Commons-Attribution (CC-BY). Created by Andrea Higginbotham.

Jan Hagerlind, samordnare för programmet OpenAccess.seKungliga Biblioteket skapade en presentation (http://www.kb.se/dokument/om/projekt/open_access/oa_i_sverige_jan_hagerlid_091005.pdf) som visar på olika initiativ och historia av Open Access i Sverige fram tills 2009 då den skapades. Ett exempel av Fri tillgänglighet i denna presentation är Johan Rockströms arbete “Planetary Boundaries” för Stockholm Resilience Center. Det är dock tveksamt om detta arbete går hand i hand med Fri tillgänglighet. En bra sida för att lära sig mer om detta är genom OKFNs projekt “Panton Principerna” (Panton Principles). En anledning till detta är att artikeln är publicerad med Copyright och inte med den rekommenderade licensen Creative Commons Zero (CC0) eller åtminstone Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY) vilket skulle tillåta andra att sprida texten utan författarnas tillstånd. Varför just den licensen går det att fråga sig? På grund av den simpla anledningen att forskning som sker med hjälp av offentliga medel ska publiceras och kunna användas offentligt.

Panton Principles

Uppfattningarna om vad öppenoch fri tillgång betyder är vitt skilda och det är därför OKFN driver projektet Panton Principles för att uppmärksamma och försöka samla & ena till perspektiven under en gemensam definition. Om du är intresserad av att diskutera Fri Tillgänglighet kan du följa & delta i OKFNs olika mejllistor relevanta till ämnet: Open Access, Open Science, Open Humanities eller den svenska listan OKFN-SE.