Räkna med Ryanair

Stora offentliga subventioner är en av anledningarna till att lågprisflyget har låga priser. Undertecknad bad därför att få läsa de gällande kontrakt som flygbolaget Ryanair har med helt offentligt ägda flygplatser i Sverige. Alla flygplatserna sa nej.1

En följdfråga är om det vore möjligt att göra en uppskattning av Ryanairs subventioner i alla fall. Går det att räkna ut hur mycket skattepengar som går till en flygbiljett med hjälp av de offentliga uppgifter som faktiskt finns i årsredovisningar, kommunala budgetar och annat?

Kommunägda Västerås flygplats är särskilt lämplig att granska i sammanhanget eftersom Ryanair sköter all reguljär trafik på flygplatsen. Vestmanlands Läns Tidning2 berättade 2009 om en rapport som visade att endast 7 procent av resenärerna från Västerås flygplats var bosatta i Västerås.3 Flygplatsen förväntades gå 21 miljoner back det året. Utslaget på de 8 500 enkelresor som västeråsarna gjorde från flygplatsen motsvarade det en subvention på 2 470 kronor per resa, menade tidningen.

I teorin har emellertid flygplatsen som syfte inte bara att ge kommunmedborgare möjlighet att resa från flygplatsen utan även att ge boende i andra delar av världen möjlighet att flyga till flygplatsen.4 För att räkna ut hur mycket skattepengar som går till en flygbiljett kanske motsvarade uträkning ska göras för flygplatsens samtliga resenärer. År 2013 var antalet passagerare på flygplatsen 161 925.5 Samma år uppgick flygplatsens underskott till 21,5 miljoner kronor, om kommunens driftbidrag exkluderas.6 Det innebär i så fall att kommunmedborgarna subventionerar varje flygresa med cirka 132 kronor.

Går det att räkna på det här sättet? Läxhjälp efterlyses!

Noter och referenser

1. Se tidigare inlägg ”Flygplatserna har hemliga avtal med Ryanair”.
2. ”Västerås flygplats inget för västeråsarna”. Vestmanlands Läns Tidning.
3. ”StockholmVästerås Flygplats: Flygplatsens betydelse för Västerås och Mälarregionen
utifrån ett samhällsekonomiskt och hållbart perspektiv”. Socialdemokraterna.
4. Tidigare nämnda rapport (not 3) visade dock att endast 15 procent av resenärerna som flög till Västerås flygplats hade Västerås som slutdestination.
5. ”Årsredovisning 2013-01-01–2013-12-31”. Västerås Flygplats AB.
6. ”Uppdrag om framtida inriktning för Västerås flygplatser och flygplatsområden”. Västerås kommun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *