Så mycket kostar flygbiljetten egentligen

Ryanairs kontrakt med Västerås flygplats är hemliga.1 För att ändå kunna göra en uppskattning över hur mycket varje flygresa är subventionerad med skattepengar går det att räkna på följande sätt.

År 2013 var antalet passagerare på flygplatsen 161 925.2 Samma år uppgick flygplatsens underskott till 21,5 miljoner.3 Det innebär att kommunmedborgarna subventionerar varje flygbiljett med cirka 132 kronor.

Räknesättet är rimligt, menar Christos Papahristodoulou, universitetslektor på Mälardalens högskola, MDH.
”Det ser OK ut”, meddelar han via e-post.
Christos Papahristodoulou vill samtidigt understryka att det rör sig om en förenkling.
”Sedan måste man förstås göra en riktig ’cost-benefit’ analys där samtliga positiva och negativa externa effekter skall beräknas (vilket är ganska svårt…), innan man tycker om nedläggning eller slut på subvention är bättre”, skriver han.

Nästa steg blir därför att fråga ut de ansvariga, Västerås kommunpolitiker, om situationen. Resultatet kommer som vanligt att redovisas här på OKFN.se.

Noter och referenser

1. Se tidigare inlägg ”Flygplatserna har hemliga avtal med Ryanair”.
2. ”Årsredovisning 2013-01-01–2013-12-31”. Västerås Flygplats AB.
3. Under 2013 var intäkterna 39,5 miljoner kronor, varav 15 miljoner var ett driftbidrag från Västerås kommun. Utgifterna var cirka 46 miljoner. Detta ger ett underskott på 6,5 miljoner. Om kommunens driftbidrag dras från intäkterna blir underskottet 21,5 miljoner. Allt enligt ”Uppdrag om framtida inriktning för Västerås flygplatser och flygplatsområden”. Västerås kommun.