Vi har publicerat fallstudier om öppna data i Sverige, genomförd som en del av projektet Open data for civic participation finansierat av Nordiska ministerrådets program för NGO-samarbete i Östersjöregionen. Fallstudien analyserar läget för öppna data i Sverige och tittar på tre fall av dataaktivism: 

  1. Trafiklab – en öppen plattform för innovation inom svensk kollektivtrafik.
  2. Skjutsgruppen– en ideell och deltagardriven samåkningsrörelse. 
  3. OpenUp!-projektet för att stödja publicering av upphandlingsdata som Open Knowledge Sweden genomförde 2020-2021.

Den största lärdomen från denna studie är att det öppna datafältet kan växa på ett hållbart sätt om alla samarbetar: den offentliga och privata sektorn, såväl som det civila samhället.

Nu, med tanke på nästa års allmänna val och den kommande utvecklingen av nästa Open Government Partnership-plan (som också kommer 2022) är ett bra tillfälle att intensifiera arbetet med öppna data för allmänhetens bästa.

Länken till rapporten finns nedan och ni är välkomna att kontakta [email protected] med frågor eller ideer.

Open Data for Civic Participation Case study: Sweden:

https://docs.google.com/document/d/14w4U1W6O47McsMlifszqIGreYMPdB35M/edit?usp=sharing&ouid=102210550528524961663&rtpof=true&sd=true

Målet med projektet Open data for civic participation var att utbyta kunskap och erfarenheter mellan icke-statliga organisationer i Sverige, Lettland och Vitryssland om användningen av öppna data för medborgardeltagande och bidra till att göra medborgaraktivism effektivare.