En rättvis, fri och öppen framtid.

Vårt uppdrag är att skapa ett mer öppet digitalt Sverige – ett Sverige där all icke-personlig information är öppen, gratis för alla att använda, bygga vidare på och dela; där skapare och innovatörer är rättvist erkända och belönas.

Ett globalt nätverk

Möten, utbildning, innovation, delning, träning, skapande, stöd, forskning: några av de sätt som du kan hjälpa till att öppna upp kunskap för alla. Gå med oss.

Öppen expertis

Vi definierade området kring öppen kunskap och öppna data för ett decennium sedan. Sedan dess har vår expertis inom teknik, utbildning, politik och forskning bara växt. Vi hjälper samarbetsorganisationer projektmässigt, professionellt och tekniskt i Sverige och över hela världen.

Öppen kunskap kan skapas och tillämpas på många sätt.

Här är några viktiga teman i vårt arbete: