Varje år gör regeringar mer och mer data tillgängligt för allmänheten. Det globala Open Data Index kontrollerar att dessa data släpps bl.a. i enlighet med ”Öppen kunskap”, som innebär att innehåll, information eller data kan användas, återanvändas och omfördelas utan begränsningar. Data ska alltså vara tillgängligt för medborgarna, medierna och det civila samhället. Globala Öppna Data Index är unik i sin crowdsourcing av undersökning som släpper öppna statistikrapporter runtom i världen. Varje år gör öppna data verksamheter samt Open Knowledge en årlig rankning av länder, vars data gått igenom en sakkunnig kollegial granskning av vårt nätverk. Nätverket består av lokala Öppna Data-experter.

Crowdsourcing av data förser samhällen runtom i världen med det verktyg som behövs för att människor ska vara medvetna om hur mycket data som är öppet, både lokalt och globalt. Det ser även till att resultaten speglar det civila samhällets kunskap och deras erfarenheter i att hitta öppen information, snarare än regeringens påståenden. Ännu en fördel är att de som faktiskt samlar på data som indexet består av, är också de individer som använder data själva. Dessa individer ger själva ett starkt stöd till det faktum att man bör verka för en större samt mer högkvalitativ mängd av öppen data.

Globala Öppna Data Index samlar all information gällande länders öppenhet av data runtom i världen för att sedan presentera denna information på ett välstrukturerat och lättförståeligt sätt. De tio pelarna som indexet består av kallas för ”nyckel-dataset” (Key Datasets), vilket är en undersökning av öppenhet ur olika aspekter. Dessa är:

  • Tidtabeller
  • Statsbudget
  • Statliga Utgifter
  • Valresultat
  • Bolags- och Handelsregistret
  • Nationella Kartor (Geodata)
  • Nationell Statistik
  • Lagstiftning
  • Postkoder/Postnummer
  • Partikelutstrålning/Utsläpp

Är du intresserad av att bidra? Kontakta vår projektansvarige Asmen Gül via e-post!

Se projektet Globala Öppna Data Index här: http://index.okfn.org/.