Handlingar.se (tidigare Fråga Staten 2015-2017)

Den svenska Offentlighetsprincipen är den äldsta informationsfrihetslagen i världen. Principen från 1766 är en grundbult i svensk demokrati. Den spelar en viktig roll i vår förmåga att granska staten samt möjliggör positiv samhällsutveckling. Detta projekt verkar för ökad tillgång till öppen information genom att sjösätta en webbplattform. Den gör det lättare för individer och organisationer att begära ut allmänna handlingar. Målet med Handlingar.se är att frigöra socialt och ekonomiskt värde som tillkommer från den öppna tillgången av allmänna handlingar. Projektet vill speciellt belysa hur öppen information i ett nordiskt sammanhang leder till positiv och hållbar samhällsutveckling. Ett av målen är också att uppmärksamma offentlighetsprincipens fundamentala roll i vår demokrati.

Genom en överskådlig plattform byggd på mjukvara med fri- & öppen källkod kommer Handlingar.se göra det lätt och bekvämt för medborgare att använda offentlighetsprincipen. Plattformen låter användare begära ut och ta del av allmänna handlingar genom en digitaliserad och automatiserad samlingsplats. Samtidigt minskar den arbetsbelastningen för offentlig sektor.

Den sökbara databasen med utgivna allmänna handlingar leder till minskade förfrågningar av samma dokument och möjliggör istället för tjänstemän att behandla andra ärenden. Liknande tjänster baserad på mjukvaran har framgångsrikt lanserats i bland annat Tyskland och Österrike med tusentals utgivna allmänna handlingar. Förväntade resultat är hundratals till tusentals begärda offentliga handlingar av medborgare, samt ett underlättat och därmed ökat användande av allmänna handlingar för privat och professionellt bruk, t.ex. journalistiskt arbete. Vi välkomnar intresse från journalister, tjänstemän i offentlig sektor samt medborgare för att göra plattformen så bra som möjligt!

Är du intresserad av att delta i diskussion kring projektet? Gå med på vårt diskussionsforum på https://discuss.okfn.org/!

Vill du hjälpa till och bidra mer?

Projektet var delvis finansierat av VINNOVA. Nedan är ett citat från ansökans beviljade projektstöd.

“Tillsammans med experter från näringsliv, forskning och samhälle har VINNOVA gjort bedömningen att det föreslagna projektet kan bidra till det övergripande syftet med utlysningen– att visa värdet av öppna data. Prioritet har getts till projekt i samband med Nordic Open DataWeek.

Länkar:
Pressmeddelande 2015-06-04 (https://publish.mynewsdesk.com/se/edit/pressreleases/1173025)
Projektbeskrivning hos VINNOVA (http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2012-00741/FragaDinStat—Informationsfrihetsportal-som-digitaliserar-Offentlighetsprincipen/)
Tidigare testade vi FROIDE som används i Tyskland. Källkoden finns här: https://github.com/stefanw/FROIDE