Öppna data, särskilt öppen offentlig statistik, är en enorm resurs som ännu är till stor del outnyttjad.
Många individer och organisationer samlar ett brett spektrum av olika typer av data för att kunna utföra sina uppgifter. Regeringen är särskilt viktig i detta sammanhang, både på grund av mängden och centrala av de data den samlar, men också för att det mesta av regeringens data är offentliga uppgifter enligt lag, och därför kunde göras öppna och tillgängliga för andra att använda.
Det finns många områden där vi kan förvänta öppna data att vara av värde, och där exempel på hur den har använts redan finns. Det finns också många olika grupper av människor och organisationer som kan dra nytta av tillgången till öppna data, inklusive regeringen själv. Samtidigt är det omöjligt att förutsäga exakt hur och var värdet skapas i framtiden. Det naturliga i innovation är att utvecklingen ofta kommer från osannolika ställen.

Varför ska uppgifterna vara öppna? Svaret är naturligtvis lite beroende på vilken typ av data. Men det finns tre vanliga orsaker:

1. Transparens

I ett väl fungerande, demokratiskt samhälle måste medborgarna veta vad deras regering gör. För att göra det måste de kunna fritt få åtkomst till statliga uppgifter och information och att dela den informationen med andra medborgare. Öppenhet handlar inte bara om tillgång, det handlar också om att dela och återanvända – ofta, för att förstå materialet måste den analyseras och visualiseras och detta kräver att materialet är öppet så att den kan användas fritt och återanvändas.

2. Frigör socialt och kommersiellt värde

I den digitala tidsåldern, är data en nyckelresurs för social och kommersiella verksamheter. Allt från att hitta ditt lokala postkontor för att bygga en sökmotor kräver tillgång till uppgifter, som till stor del skapats eller innehas av regeringen. Genom att öppna upp data, kan regeringen hjälpa till att driva skapandet av innovativa affärer och tjänster som levererar socialt och kommersiellt värde.

3. Deltagande och engagemang

Medverkansbaserad styrning eller för företag och organisationer som engagerar med dina användare och publik. Mycket av tiden kan medborgarna bara samarbeta med sin egen styrning sporadiskt – kanske bara vid ett val var 4:e eller 5:e år. Genom att öppna upp data, får medborgarna möjlighet att vara mycket mer direktinformerade och delta i beslutsfattande. Detta är mer än öppenhet: det handlar om att göra ett fullt “läs/skriv” samhälle – inte bara om att veta vad som händer i styrningsprocessen, men att kunna bidra till det.

Varför vi gör det vi gör

Vårt arbete ligger i skärningspunkten mellan de tre ovanstående skäl och i tron ​​att öppen kunskap kan förändra maktbalansen som idag formar vår värld. Medan vi välkomnar öppenhet inom alla områden till vårt nätverk, ses för överskådlig framtid arbetet av Open Knowledge bäst genom följande tematiska objektiv:

alla dessa områden som vi växer nätverk, bygger resurser, och är värdar för projekt för att demonstrera effekterna av öppen kunskap i världen.