Globala Utmaningar

Öppen information är viktig för att hjälpa alla att förstå frågorna,
tänka på och prova lösningar,
och hålla koll på riskerna och framgångarna.

För att tackla de stora globala utmaningar som klimatförändringar och fattigdom, behöver vi information för att övervaka effektiviteten av olika initiativ och åtgärder och att följa framstegen mot mål. Potentialen av öppenhet för att driva positiv förändring är särskilt betydande i utvecklingsländerna.

Vår påverkan på detta område:

Nedan kan du läsa mer om vårt arbete för att visa potentialen i öppna data och öppen kunskap inför våra globala utmaningar. Klicka vidare för att läsa mer, ansluta och engagera sig.

Arbetsgrupper


Open Climate Science

En central referenspunkt och stöd för människor som är intresserade av öppna klimatdata och programvara.

Open Development


Logo for Open Development

Central referenspunkt och stöd för människor som är intresserade av öppen kunskap i utveckling.

Projects


Apps for Europe

Appar för Europa stöder entrepenörer och utvecklare som gör öppna data till affärersverksamhet


Open Development Toolkit

Verktyg och utbildning kring internationell utvecklingsdata


Open Spending

Vårt mål är att spåra varje regerings finansiella transaktion i hela världen och presentera den på lämpligt sätt


Partnership for Open Data

Världsbanken har gått samman med Open Knowledge International och Open Data Institute i ett samarbete.


School of Data

School of Data arbetar för att stärka det civila samhällets organisationer, journalister och medborgare med skicklighet att använda data

Andra teman

//
https://d22739b8qd5enr.cloudfront.net/assets/CACHE/js/f12c1269fac7.js