Medborgare, demokratisk ansvarighet och styrning

Alla medborgare ska ha fri och öppen tillgång till information om hur deras samhälle fungerar, på nationell, regional och lokal nivå, så att regeringarna kan granskas och ställas till svars.

Information om budgetar, upphandlingar och utgifter möjliggör för medborgarna att ta reda på var deras skatter spenderas, och för att se till att valen blir fria och rättvisa. Valinformation, lagstiftning och centrala samhälleliga infrastruktur data såsom kartor och postnummer bör vara öppna för alla.

Vår påverkan på detta område

Nedanför kan du lära dig mer om vårt arbete som demonstrerar den potential som finns med öppna data och öppen kunskap inom området av medborgarskap, demokratisk ansvarighet och styrning.

Arbetsgrupper


Lobbying Transparency

Open Knowledge och Sunlight Foundation samarbetar för att sammankalla en ny global grupp på lobbying öppenhet.


Open Government Data

Denna grupp är till för alla som är intresserade Open Government Data och ett nav för den globala gemenskapen


Open Legislation

Hjälp till att definiera utrymmet och fungera som en central referenspunkt och stöd för personer som är intresserade av öppen lagstiftning.


OpenSpending

Central point of reference and support for people who are interested in open spending data.
Central referenspunkt och stöd för människor som är intresserade av öppna data från utgifter.


Open Transport

Central point of reference and support for people who are interested in open transport data.

Projects


CKAN

CKAN is the world’s leading open-source data management system, making data accessible – by providi


Global Open Data Initiative

Global Open Data Initiative (Godi) är ett initiativ som leds av det civila samhällets organisationer att dela


Open Data Census

En världsomspännande gemenskap för att mäta nivån av öppna data i städer, länder och regioner


Open Data Index

Expert-ledd bedömning av läget av öppna offentliga uppgifter runt om i världen


Open Spending

Vårt mål är att spåra varje regerings finansiella transaktion i hela världen och presentera den på lämpligt sätt.

Partnerskap för Öppna Data

Världsbanken har gått samman med Open Knowledge International och Open Data Institute i ett samarbete.


School of Data

School of Data arbetar för att stärka det civila samhällets organisationer, journalister och medborgare med skicklighet kring öppna data och öppen information.

Stop Secret Contracts-kampanjen

Stoppa Hemliga Kontrakt är en kampanj för att förbättra öppenheten och transparensen av information om offentliga handlingar.


The Open Definition

Den “gyllene standarden” för öppenhet

Andra Teman

//
https://d22739b8qd5enr.cloudfront.net/assets/CACHE/js/f12c1269fac7.js