Alla medborgare ska ha fri och öppen tillgång till information om hur deras samhälle fungerar, på nationell, regional och lokal nivå, så att regeringarna kan granskas och ställas till svars.

Information om budgetar, upphandlingar och utgifter möjliggör för medborgarna att ta reda på var deras skatter spenderas, och för att se till att valen blir fria och rättvisa. Valinformation, lagstiftning och centrala samhälleliga infrastruktur data såsom kartor och postnummer bör vara öppna för alla.

Nedanför kan du lära dig mer om vårt arbete som demonstrerar den potential som finns med öppna data och öppen kunskap inom området av medborgarskap, demokratisk ansvarighet och styrning.

Andra Teman