Öppen kunskap’ är innehåll, information eller data som människor är fria att använda, återanvända och omfördela – utan rättslig, teknisk eller social begränsning.

Den Öppna Definitionen (Open Definition) ger fullständig information om kraven för “öppna” data och innehåll. Öppna data är byggstenar för öppen kunskap. Öppen kunskap är vad öppna data blir när det är värdefullt, användbart och används.

De viktigaste funktionerna i öppenhet är:

 • Tillgänglighet och tillgång: data måste finnas tillgänglig i sin helhet och till högst rimlig reproduktionskostnad, helst genom att ladda ner via Internet. Data måste också vara tillgängliga på ett bekvämt och modifierbart sätt.

 • Återanvändning och omfördelning: data måste tillhandahållas på villkor som tillåter återanvändning och omfördelning inklusive sammanblandning med andra datamängder. Uppgifterna måste vara maskinläsbara.
 • Universellt deltagande: alla måste kunna använda, återanvända och vidaredistribuera – det bör inte finnas någon diskriminering mot områden av strävan eller mot personer eller grupper. Till exempel, “icke-kommersiella” begränsningar som skulle hindra “kommersiell” användning, eller begränsningar för användning för vissa ändamål (t.ex. endast i utbildning), är inte tillåtna.

Läs hela Open Definition

Vilka typer av öppna data?

Det finns många typer av öppna uppgifter som har potentiella användningsområden och tillämpningar:

 • Kulturellt: Data om kulturella verk och artefakter – exempelvis titlar och författare – och allmänt samlats in och som innehas av gallerier, bibliotek, arkiv och museer.
 • Vetenskap: Data som produceras som en del av vetenskaplig forskning från astronomi till zoologi.
 • Finans: Uppgifter såsom offentliga räkenskaper (utgifter och inkomst) och information om de finansiella marknaderna (aktier, aktier, obligationer etc).
 • Statistik: Uppgifter som produceras av statistikbyråer såsom folkräkningen och viktiga socioekonomiska indikatorer.
 • Väder: De många typer av information som används för att förstå och förutsäga vädret och klimatet.
 • Miljö: Uppgifter om naturmiljön sådan närvaro och nivån av föroreningar, kvalitet och floder och hav.
 • Transport: Uppgifter som tidtabeller, rutter, i tid statistik.

Varför öppna data?

Varför ska data vara öppna? Svaret, är naturligtvis lite beroende på vilken typ av data. Men det finns vanliga orsaker såsom:

 • Transparens. I ett väl fungerande, demokratiskt samhälle behöver medborgarna veta vad deras regering gör. För att göra det måste de kunna fritt få åtkomst statliga uppgifter och information och att dela information med andra medborgare. Öppenhet handlar inte bara om tillgång, det handlar också om att dela och återanvända – ofta, för att förstå materialen behöver de analyseras och visualiseras och detta kräver att materialen är öppna så att de kan användas fritt och återanvändas.
 • Frigöra socialt och kommersiellt värde. I en digital ålder, är data en nyckelresurs för social och kommersiell verksamhet. Allt från att hitta ditt lokala postkontor för att bygga en sökmotor kräver tillgång till uppgifter, som till stor del skapats eller innehas av regeringen. Genom att öppna upp data, kan regeringen hjälpa till att driva skapandet av innovativa företag och tjänster som ger socialt och kommersiellt värde.
 • Delaktighet och engagemang – medverkansbaserad förvaltning eller för företag och organisationer som bedriver med dina användare och publik. Mycket av tiden medborgarna kan bara samarbeta med sin egen styrning sporadiskt – kanske bara vid ett val var 4 eller 5 år. Genom att öppna upp data, får medborgarna möjlighet att vara mycket mer direktinformerade och involverade i beslutsfattande. Detta är mer än öppenhet: det handlar om att göra ett fullt “läs/skriv” samhälle, inte bara om att veta vad som händer i processen för styrning men för att också kunna bidra till det.

Öppna Data-handboken

För en mer komplett titt på öppna data inklusive en detaljerad guide om hur du öppnar upp data, se Öppna Data-handboken samt en ordlista över centrala termer.