Vi tror öppen kunskap kan stärka alla, gör det möjligt för människor att arbeta tillsammans för att ta itu med lokala och globala utmaningar, förstå vår värld, exponera ineffektivitet och utmana ojämlikhet och hålla regeringar och företag till svars.

Open Knowledge Sverige är en ideell förening som är del av ett världsomspännande ideellt nätverk av människor passionerade om öppenhet, som förespråkar öppenhet genom teknik och utbildning för att låsa upp information och göra det möjligt för människor att arbeta med det för att skapa och dela kunskap.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag – en öppen värld och öppet Sverige, där all icke-personlig information är öppen, gratis för alla att använda, bygga vidare på och dela och där skapare och innovatörer är rättvist erkända och belönas.

Vi vill se upplysta samhällen runt om i världen, där alla har tillgång till viktig information och förmågan att använda den för att förstå och forma sina liv; där mäktiga institutioner är begripliga och ansvariga; och där viktig forskningsinformation som kan hjälpa oss att ta itu med utmaningar som fattigdom och klimatförändringar är tillgänglig för alla.

Vi ser framför oss en värld där:

 • kunskap skapar makt för många, inte de få.
 • data gör oss medvetna om hur vi lever, vad vi köper och vem som får vår röst.
 • information och insikter är tillgängliga – och uppenbara – för alla.

Detta är den värld vi väljer. Vi vill se öppen kunskap vara ett mainstreamkoncept, och så naturligt och viktigt för vår vardag och organisationer som hållbarhet är idag.

För att nå dessa mål måste vi höja profilen för öppen kunskap och öka medvetenheten om hur viktigt det är. Vi måste ändra kulturer, politik och affärsmodeller vid stora organisationer att göra öppna data acceptabelt och önskvärt. Vi behöver bygga upp kapacitet för att förstå informationen, dela, hitta och använda data över befolkning och världen. Vi behöver skapa och uppmuntra samarbeten över regeringen, näringslivet och det civila samhället för att använda data för att omfördela makt och möta stora utmaningar. Vi behöver verktyg (tekniska, juridiska och pedagogiska) för att göra arbetet med data enklare och effektivare.

Här är hur vi gör det på Open Knowledge Sverige:

 • Internationellt nätverk:
  Vi stödjer, uppmuntrar och samordnar ett internationellt nätverk av individer passionerade om öppenhet och aktiva i att göra, utbilda och förespråka.
 • Att öppna upp information: Vi förespråkar och kampanj för öppen frisättning av viktig information, särskilt på nationell eller stor skala, och vi övervakar nivån av öppenhet i hela världen.
 • Påverkan genom information: Vi hjälper människor lära sig om öppenhet och förstärka datakompetens, och vi samarbetar med förändrings-skapande organisationer i linje med våra nyckelteman för att hjälpa dem att använda öppna data för att påskynda sitt arbete, att skapa en positiv förändring mot våra mål, berättelser och fallstudier.
 • Projektförvaltning:
  ett hem för projekt och samhällen: hjälpa till att vårda och stödja ansträngningar för att öppna data och se det använt för positiv förändring.

Rättsligt meddelande

Det svenska Open Knowledge Sweden, handlar också som Open Knowledge Sverige, är en allmännyttig, demokratisk, icke-vinstdrivande, ideell förening i Sverige som är en partipolitiskt och religöst oberoende organisation. Föreningen Open Knowledge Sweden har organisationsnummer 802494-0937.

Vår paraplyorganisation, Open Knowledge International, är en icke-vinstdrivande organisation. Den är registrerad i England och Wales som företag med begränsat ansvar, med företagsnummer 05133759. momsregistreringsnummer № GB 984404989. Internationella sätets adress: Open Knowledge International, St Johns Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Storbritannien.