Projektet Lokala Öppna Data Census (LODC) ska granska situationen kring öppna data som är närmare dig som medborgare i Sverige. Varje år gör myndigheter, regioner och kommuner i Sverige mer och mer öppna data tillgängligt. Med Census-projektet kan du vara med och granska och ranka offentlig sektor i detta index som sammanställs och uppdateras årsvis.

Vårt Lokala Öppna Data Census samlar all information gällande länders öppenhet av data runtom i världen för att sedan presentera denna information på ett välstrukturerat och lättförståeligt sätt. De nyckel-områden som kontrolleras för att granska kommuner, landstingen och fler myndigheter har nu tagits fram i Open Knowledge-nätverket baserat på ansvarsområden hos landsting och regioner respektive kommuner och städer. Du kan vara med och tycka till på forumet och delta i vidareutvecklingen här!

Insamling för Kommuner och Städer finns här: http://se-city.census.okfn.org/

Insamling för Regioner och Landsting finns tillgängligt här: http://sweden.census.okfn.org/

Är du intresserad av att bidra mer på annat sätt? Kontakta vår projektansvarige Asmen Gül via e-post!