Fri tillgång till summan av mänsklig kunskap gör alla att fullt ut förstå deras liv och vår
värld, att göra medvetna val, och att bygga en bättre framtid tillsammans.

Alla ska ha tillgång till offentligt finansierad forskning inom alla områden, inklusive den senaste vetenskapen, medicin och kultur – både vetenskapliga artiklar och forskningsdata. Essentiell information såsom resultat från medicinska försök, framgångsrika eller inte, bör vara öppet tillgängliga för alla.

Nedan kan du läsa mer om vårt arbete för att visa potentialen i öppna uppgifter och öppen kunskap inom området forskning, vetenskap och kultur. Klicka vidare för att läsa mer, ansluta och engagera dig.

Andra Teman