Se hur data kan förändra världen

En värld där data skapar kraft för flertalet, inte fåtalet.

En värld där data upplyser oss – för att göra informerade
val i hur vi lever, vad vi köper och vilka som får våra röster.

En värld där information och insikter är tillgängliga
– och synliga – för alla.

Detta är världen vi väljer.

okcon-2011-group617x250

Ett Globalt Nätverk

Möten, utbildning, innovation, delning, träning, skapande, stöd, forskning: några av de sätt som du kan hjälpa till att öppna upp kunskap för alla. Gå med oss.

scoda

Öppen Expertis

Vi definierade området kring Öppen Kunskap för ett decennium sedan. Sedan dess har vår expertis inom teknik, utbildning, politik och forskning bara växt. Vi hjälper projektmässigt, professionellt och tekniskt till samarbetsorganisationer i Sverige och över hela världen.

Öppen kunskap kan skapas och tillämpas på många sätt.

Här är några viktiga teman i vårt arbete: