Konsumenter och Företags Ansvarighet

Alla måste kunna ta reda på information om vem som äger och kontrollerar företag, så att dålig styrning, skadliga sociala och miljömässiga metoder kan avslöjas, och för till att fullo förstå de produkter och tjänster som de använder.

Korruption och skattefusk skadar samhällen runt om i världen. För att angripa dessa måste alla kunna ta reda på information om vem som äger och kontrollerar företag, så att man kan avslöja dålig styrning och skadliga sociala och miljömässiga metoder. Konsumenterna bör kunna ta reda på om de produkter och tjänster de köper, såsom ingredienserna i den mat de äter, försörjningskedjor och hållbarheten i deras mobiltelefoner och vilken personlig information om dem samlas in av onlinetjänster och hur det är användas. Vi bör ha fulla rättigheter över information om oss själva och förmågan att dela den efter behag, om vi väljer.

Vår påverkan på detta område:

Nedan kan du läsa mer om vårt arbete för att visa potentialen i öppna uppgifter och öppen kunskap inom området konsumenter och företag ansvarighet. Klicka vidare för att läsa mer, ansluta och engagera dig.

Arbetsgrupper


Open Design & Hardware

A community of designers and makers interested in implementing openness in design and hardware


Open Economics

Identifiera standarder och bästa praxis för öppna ekonomiska data, och ett nav för projekt och diskussion.


Open Product Data

Bygger världens största produktdatabas & ger medborgare verktyg för att fatta välgrundade beslut.


Open Sustainability

Open Sustainabilitys Arbetsgrupp strävar efter att förespråka och främja öppnandet av hållbarhetsinformation och datamängder.


Open Transport

Central referenspunkt och tillhandahåller stöd för människor som är intresserade av öppna transportdata.


Personal Data and Privacy

Tillägnad utforska gränslandet mellan öppna data, mina uppgifter och integritet.

Projects


CKAN

CKAN är världens ledande datahanteringssystem i öppen källkod, som gör öppna data åtkomliga.


D-CENT

D-CENT är en EU-omfattande projekt skapar integritetsmedvetna verktyg och applikationer för direkt demokrati


Open Data and Privacy

Ett samarbetsprojekt mellan Open Knowledge och Open Rights Group som utforskar frågor kring Öppna Data & Integritet


School of Data

School of Data arbetar för att stärka det civila samhällets organisationer, journalister och medborgare med skicklighet kring öppna data och öppen information.

//
https://d22739b8qd5enr.cloudfront.net/assets/CACHE/js/f12c1269fac7.js