Open Knowledge Sweden är en ideell förening som verkar i allmänhetens intresse för öppen kunskap och öppna data i det digitala samhället. Vi driver utvecklingen av öppen kunskap, insyn i offentlig sektor och upplysning genom konkreta projekt som stärks av bland annat lagen om Yttrandefrihet, Tryckfrihetsförordningen och Offentlighetsprincipen.

Just nu arbetar vi ideellt för att vi ska kunna ta emot donationer på olika sätt via olika kanaler och hur vi kan hantera dem på bästa vis.

Kontakta oss på e-post via [email protected] för intresse om hur du kan donera.