Open Knowledge Sweden är en ideell förening som verkar i allmänhetens intresse för öppen kunskap och öppna data i det digitala samhället. Vi driver utvecklingen av öppen kunskap, insyn i offentlig sektor och upplysning genom konkreta projekt som stärks av bland annat lagen om Yttrandefrihet, Tryckfrihetsförordningen och Offentlighetsprincipen.

Du kan donera genom en banköverföring till vårt bankkonto 9700-110618-8. Märk din donation med “OKS” om du vill donera till organisationen generellt. Märk donationen med projektnamnet t.ex. “Handlingar” eller “OpenUp” om du vill donera till ett specifikt projekt.

Clearingnummer

9700

Kontonummer

110618-8

IBAN

SE21 9500 0099 6034 0081 9052

SWIFTcode

NDEASESS

Bank

Ekobanken medlemsbank

Kontoägare

Open Knowledge Sweden

Banknamn

Ekobanken medlemsbank

Bankadress

Box 19188, 152 28 SÖDERTÄLJE

 

Kontakta oss på e-post via [email protected] för fler frågor om hur du kan donera.