Möten, kampanjer, utbildning, innovation, delning, träning, skapande, stöd, forskning: så kan du bidra till öppen kunskap för alla som en del av det globala Open Knowledge-nätverket.

Volontäruppdrag

Läs mer här om våra volontäruppdrag.

Open Knowledge i ditt område

Vi är värdar för ett nätverk av lokala grupper i flera länder och städer. Alla driver aktivt projekt för öppen information. Vi samarbetar för att träna, utbilda, bygga teknik och arbeta med data för att öka förståelsen om öppen kunskap.

Gå med i gruppen i Sverige eller starta en ny lokal grupp!

Lärande och samarbete

Vi vill stärka alla med nödvändig kompetens för dataanvändning på ett effektivt sätt, och ger stöd i praktiskt lärande eller i mentorskap för andra.

Dataexpeditioner ger möjligheten för grupper att utforska data, upptäcka dolda berättelser och insikter, och dela resultat. Vi älskar att arbeta med data som har potential att bidra till grund för positiva förändringar i världen.

Det finns möjligheter att lära och undervisa vid SchoolofData.org

Vi förespråkar Öppenhet

Nyckelinformation som kan bidra till att lösa globala utmaningar, säkerställa demokratisk- och företagsansvars-skydlighet, möjliggör riklig och tillgänglig forskning, vetenskap och kultur, och som upplyser medborgarna och konsumenterna måste vara öppen och tillgänglig. Vi jobbar för öppen tillgång (Open Access) av sådan viktig information för alla och du kan hjälpa oss att göra skillnad!

Engagera dig i våra aktuella projekt

Evenemang, träffar, konferenser och festivaler

Det finns Open Knowledge meetups, hackathons, data expeditioner och andra evenemang som äger rum runt om i världen.

Öppna i olika ämnen

Inom Open Knowledge-nätverket ingår grupper som undersöker transparensen inom många olika områden och ämnen. Dessa arbetsgrupper består av pionjärer för öppen kunskap. Vi arbetar med nya områden, att skapa policies, riktlinjer för bästa praxis, utbildningsmaterial, påverka tillgänglighet av öppen data, bygger verktyg för att tillåta människor att dela och bearbeta data, och mer. Vi är också värdar för Open Knowledge Labs, en kollaborativ gemenskap som skapar och förbättrar innovativ teknik – öppen data, öppet innehåll och öppen källkod.

Få Öppenhet att Hända

Om du är redo att engagera dig mer med Open Knowledge kan du börja ställa upp med att leda en ny grupp eller gå med i en lokal grupp i Sverige, alternativt en filial av Open Knowledge i Sverige. Lokala grupper kan vara så informellt som ett par vänner som möts för kaffe. Filialerna är oberoende ideella sociala företag och driver projekt på många olika sätt: driver kampanjer, bygger teknologi, arbetar med forskningsprojekt, erbjuder öppen data-rådgivning, driver tävlingar och evenemang, och mer.