Ryanairs kontrakt med Västerås flygplats är hemliga.1 En uträkning visar att varje flygbiljett på Västerås flygplats subventioneras med ungefär 132 kronor av skattebetalarna.2 Samtliga politiska partier som är representerade i Västerås kommunfullmäktige har fått frågor med anledning av detta. Här svarar Vasiliki Tsouplaki, Vänsterpartiet.3

Västerås flygplats har hemliga kontrakt med Ryanair. Vad tycker du om det?
– Det kan vara berättigat att kunna ha affärshemligheter även i kommunala bolag när det handlar om avtal med externa parter. Det känns dock viktigt att de politiska ledamöterna i styrelsen får reda på hur avtalen ser ut.

En uträkning visar att varje flygbiljett på Västerås flygplats subventioneras med ungefär 132 kronor av skattebetalarna. Vad tycker du om det?
– Vänsterpartiet tycker att det finns viktigare saker att lägga skattepengar på. Till exempel kollektivtrafik som används av fler och är viktig för tillgängligheten i kommunen.

Flyger du själv med Ryanair? Varför? Varför inte?
– Jag har gjort det vid något tillfälle men skulle inte göra det idag då jag har fått så mycket information om vilka bristfälliga villkor personalen har och bolagets dåliga inställning till fackligt engagemang.

Noter och referenser

1. Se tidigare inlägg ”Flygplatserna har hemliga avtal med Ryanair”.
2. Se tidigare inlägg: ”Så mycket kostar flygbiljetten egentligen”.
3. Läs även tidigare svar: ”Miljöpartiet: ’Folkvalda politiker måste givetvis ha insyn’” och ”Folkpartiet: ’Styrelsen ska ha all information’”.