The e-Patient revolution

Although you may not realize it, you have become part a real open data movement that is becoming the source of growing study and interest: the e-patient revolution! The old model of the passive patient who accepts their doctor’s recommendations is giving way to the new, involved patient who is increasingly educated about their disease […]

Länkade Öppna Data – lösningen på lågt återanvändande av kommunernas data

Länkade Öppna Data  – lösningen på lågt återanvändande av kommunernas data? Att Öppna Data har ett stort demokratiskt och ekonomisk värde finns det många som tycker. EU-kommissionärer, konsultfirman McKinsey, Open Knowledge Foundation och många fler. Även jag själv tillhör de troendes skara. Men varför händer det så lite? Varför skapas inte alla dessa demokratiska och […]