Nytt projekt för att öppna upp data om offentliga upphandlingar i Sverige

Nytt projekt för att öppna upp data om offentliga upphandlingar i Sverige 1 minute read Ett projekt för att underlätta publicering och och vidareutnyttjande av öppna data om offentlig upphandling lanseras av Open Knowledge Sweden och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Detta är troligen det första projektet i Sverige som spårar och visualiserar upphandlingsmönster med […]

New project to open up public procurement in Sweden

A project to support release and reuse of public procurement data is being launched by Open Knowledge Sweden and the Swedish Agency for Digital Government (DIGG), probably the first project in Sweden to trace and visualise public procurement patterns with the involvement of both data suppliers and data users. Open Up! – funded through VINNOVA’s […]

OpenUp – New project to open up public procurement in Sweden

A project to support release and reuse of public procurement data is being launched by Open Knowledge Sweden and the Swedish Agency for Digital Government (DIGG), probably the first project in Sweden to trace and visualise public procurement patterns with the involvement of both data suppliers and data users. The Open Procurement project – funded […]