Danmark återskapat i Minecraft genom Öppna Geodata!

Öppna data öppnar nya världar för värdeskapande! Finns det egentligen några gränser kan en fråga sig? Nu senast har Sveriges grannland Danmark återskapats i en Minecraft-variant. Detta är tack vare Geodatastyrelsen vid Miljöministeriet. Efter ett beslut som trädde i kraft 1 Januari 2013 har Danmark anammat en strategi för att öppna mer regeringsdata. Denna strategi kallas […]