Stop Secret Contracts

OKFN promotes openness and open data. When governments are open, then these governments can be more transparent, accountable. One of the issues that limits citizens ability to have transparent, open and accountable government is secret contracts. A new campaign has just started by OKFN to stop secret contracts. OKFN has announced it with a press […]

Öppna Data-träffar – Open Data Meetups

Om du är intresserad utav Öppna Data & Öppen Innovation och vill träffa några OKFN-SE gruppmedlemmar och andra som är intreserade utav Öppna Data-relaterade ämnen, kom och ta en drink vid vår Öppna Data-träff. Vi kommer ha en OKFN-logga på vårat bord så att det är lätt att hitta oss. Kom och delta som det […]

OKFN Sverige – Tillkännagivande av lokalgrupp!

Open Knowledge Foundation (OKFN) Sverige är den nystartade lokala grupp som representerar OKFN i Sverige och lägger fokus på Öppna Data inom olika områden i samhället. Öppna data är data som kan användas, återanvändas och åter distribueras av vem som helst fritt – som mest bara skyldig till att attribuera och dela på lika villkor. […]

OKFN Sweden Press Release – Local Group Announcement!

Open Knowledge Foundation Sweden (OKFN) is the newly started local group representing OKFN in Sweden. It is putting focus on Open Data within different sectors of society. Open data is data that can be used, reused and redistributed by anyone freely – at most, only subject to the requirement to attribution and share-alike. Up until […]

First F2F Core Team Meeting in Sweden

It was a wonderful after-work meeting when most of the core team members could come and meet face to face. I have had meeting face to face individually and we have been discussion online but it was good to have some face time. Sweden’s OKFN Team consist of Max, Kristina, Adrian, Fredrik, Adrian, Mattias and […]