International Open Data Day Stockholm 2016: Från tryckt till digital insyn och transparens!

  Hur kan Offentlighetsprincipen utformas digitalt för insyn i offentlig sektor, fungera effektivare, smartare och skydda medborgares integritet i vårt digitala samhälle? Genom korta presentationer, workshops och deltagarbaserade samtal kring digitalisering av Offentlighetsprincipen och öppna data kan du få lära dig mer och dela tankar, kunskap och åsikter kring hur Sverige kan bli bäst på […]

Call to Hack for Sweden!

Hack for Sweden is a competition and an unique collaboration between 23 Swedish authorities and organisations. The challenge for the participants in this hackathon is to make the use of open data available by the authorities in new applications or services that may result in new businesses and increased benefits. The Hack for Sweden award will be […]