Open Letter: Open data priorities in Sweden

Data produced by the public sector constitutes a comprehensive and valuable resource that can benefit society as a whole. The value of just a minor share of all the data available – so called high-value open data – is estimated to be SEK 10-21 billion per year for Sweden. At the same time, several open […]

Vi börjar öppna upp det offentliga Myndighetsregistret och Näringslivsregistret!

För ett par veckor sedan publicerade vi öppna data om alla förfrågningar som görs vid Handlingar.se. Vi gör det för att svenska myndigheter, offentliga organisationer (organisationer ägda av offentlig sektor) och medborgare med olika verksamheter ska få bättre nytta av förfrågningar som kommer och allmänna handlingar som lämnas ut. Viktiga pusselbitar saknas dock idag. Utmaningen: […]