Kalmars flygplats subventionerade varje flygbiljett med minst 80 kronor

Ryanairs kontrakt med Västerås flygplats är hemliga. En uppskattning visar att skattebetalarna i kommunen subventionerar varje flygbiljett med cirka 132 kronor.1 Flygplatserna som trafikeras av Ryanair har i regel flera affärsavtal med flygbolaget rörande avgifter för att använda flygplatsen, tanka planen och så vidare. I många fall skrivs även marknadsföringsavtal med Ryanair där flygplatsen får […]

Open Knowledge – Open Borders

Open Knowledge Sweden expresses solidarity with the “Refugees Welcome” movement. In our modern, turbulent world access to the knowledge is power. We believe that information helps to keep a balance of power in the world, enabling freedom to make our own, informed choices. Access to information is not possible without access to a safer life. […]