J++ Stockholm about the development of data journalism in Sweden

Journalism++ — is a network of companies and individuals who share common passion for data-driven story telling. According to the manifesto, they define journalism as “making interesting what is important” and not the opposite. “We believe that open beats closed. Open source is our default behaviour”, — said in the manifesto. Now J++ consists of […]

Open Data Innovation with GeoData

I had a pleasure to be one of speakers at Swedish Standards Institute’s ‘ Forum for geodata’ on October 16 2014. Forum covered these topics: specifications for urban planning and construction, thoughts on 3D, data quality, environmental geodata, innovations with open data, GIS / spatial data in training. I gave general information about Open Innovation […]

Moderat vill skapa snyggare bokslut med siffertrick

Kommunägda Västerås flygplats hade förra året ett underskott på 21,5 miljoner kronor.1 Elisabeth Unell, Moderaterna, menar att ekonomin skulle förbättras om flygplatsen fick äga fastigheterna på området.2 I dag ägs fastigheterna av ett separat kommunalt bolag, Västerås Flygfastigheter AB. Västerås Flygfastigheter AB gjorde år 2013 en vinst på 3,4 miljoner kronor.3 Om denna vinst skulle […]

Fem skäl till varför journalister bör delta i Hackathon

Många journalister är inte intresserade i programmering, eftersom de oftast har humanistisk bakgrund. Dessutom har journalister ofta inte möjlighet att arbeta direkt med utvecklare och designer. Datajournalisten Natalia Karbasova som jobbar i Hubert Burda Media (Tyskland) förklarar, varför hackathon är bra för journalisters utveckling. För att motivera journalister delta i hackathon – har vi därför en […]