Västerås flygplats fick 61 miljoner bara i driftbidrag

Undertecknad håller på att sammanställa hur mycket Västerås flygplats har kostat Västerås skattebetalare varje år sedan Ryanair började använda flygplatsen 2001.1 Första steget är att räkna ihop de driftbidrag som kommunen har betalat till flygplatsen under åren. Dessa finns i tabellen nedan. Kommunala driftbidrag till Västerås flygplats 2001–2014 År Driftbidrag i kronor 2014 16 000 […]