Danmark återskapat i Minecraft genom Öppna Geodata!

Öppna data öppnar nya världar för värdeskapande! Finns det egentligen några gränser kan en fråga sig? Nu senast har Sveriges grannland Danmark återskapats i en Minecraft-variant. Detta är tack vare Geodatastyrelsen vid Miljöministeriet. Efter ett beslut som trädde i kraft 1 Januari 2013 har Danmark anammat en strategi för att öppna mer regeringsdata. Denna strategi kallas […]

OKFN Sweden supports Apps4eGov Innovation Challenge

Open Knowledge Foundation’s Sweden team is proud to support eGovlab’s  “Apps4eGov Innovation Challenge” with the aim to innovate public service with use of Open Data. The contest is open for all students. Three finalists of the competition will be selected and will be offered an internship at the eGovlab in order to develop the app with […]

Flygplatserna har hemliga avtal med Ryanair

En av anledningarna till att lågprisflyget har låga priser är att flyget är kraftigt subventionerat.1 Undertecknad bad därför att få läsa de gällande kontrakt som flygbolaget Ryanair har med helt offentligt ägda flygplatser i Sverige. Alla flygplatserna säger nej och beskedet är inte förvånande. Malmös flygplats ägs av det statliga bolaget Swedavia. Statliga bolag omfattas […]

Fri Tillgänglighet – OpenAccess

Fri Tillgänglighet (Öppen tillgång, Open Access) är bland det mest fundamentala värderingar som OKFN Sverige strävar efter att uppmärksamma. Vad är det och varför behövs det? Det är en av grundankarna i en större filosofin kring öppenhet som OKFN stödjer. Konceptet kan kokas ned till att vi lättare ska kunna lära oss genom görande, främst […]