Första dagen av OKFestival 2014 är över och det har varit väldigt spännande med alla aktiviteter & människor. Från en svensk synvinkel var det extra roligt med kvällsaktiviteten.

Det var OKF Nordics träff & de nordiska länderna lyckades locka en bra skara deltagare till ett satellit-evenemang (fringe event). Det fungerade som ett slags meet & greet för de i nordiska länder som direkt eller indirekt är engagerade i öppna data & var vid festivalen.

Förutom Mattias från svenska Open Knowledge lokala grupp var deltagarna Peter Krantz från Kungliga Biblioteket, Erik Borälv, VINNOVA, Börje Levin, Skolverket & Kristina Alexandersson med kollega från .SE. Alla är personer med lång erfarenhet & olika perspektiv.

Varför detta var viktigt inte bara för landsmän att ses på ett ställe var just starten av ett gränsöverskridande samarbete för nordiska länderna. Det konstaterades att Finland kommit långt, inte minst på grund av den smärre här utav Finska deltagare, och nått stor framgång främst i engagemang hos medborgare men också bra engagemang hos offentlig sektor.

Vi kommer fortsätta utbyta erfarenheter & lära av varandra i större grad men också satsa på att skapa mer samhällsvärde genom att nyttja varandras nätverk & på så sätt hjälpa hela Norden!

Mycket spännande med flera konkreta idéer i rullning! Ser fram emot att förtälja mer när det utvecklar sig efter sommaren!