Ryanairs kontrakt med Västerås flygplats är hemliga.1 En uträkning visar att varje flygbiljett på Västerås flygplats subventioneras med ungefär 132 kronor av skattebetalarna.2 Samtliga politiska partier som är representerade i Västerås kommunfullmäktige har fått frågor med anledning av detta. Här svarar Elisabeth Unell, Moderaterna.3

Västerås flygplats har hemliga kontrakt med Ryanair. Vad tycker du om det?
– Det finns inga hemliga kontrakt utan delar som har sekretessbelagts som är affärshemligheter och man får respektera att företag inte vill lämna ut sina affärshemligheter.

En uträkning visar att varje flygbiljett på Västerås flygplats subventioneras med ungefär 132 kronor av skattebetalarna. Vad tycker du om det?
– Det är uträknat utifrån att den enda verksamhet som flygplatsen bedriver är passagerarflyg. Detta stämmer inte med verkligheten. Västerås flygplats har fraktflyg, flygutbildning, privatflyg, helikopterutbildning, är reservflygplats, charterflyg, militärt flyg och museum. Det går alltså inte att räkna på det sätt som presenterats.

Om man ska prata subventioner till passagerarna så kan man säga att 7 % av trafiken är kommersiell, dvs frakt och passagerartrafik. Om vi tar bort frakten så är det ca 3,5 % passagerartrafik. Då skulle skattebetalaren subventionera med 4,65 kronor per ankommande och avresande.

En flygplats är infrastruktur och om man jämföra med kollektivtrafiken som skattesubventioneras med 150 miljoner årligen.

Flyger du själv med Ryanair? Varför? Varför inte?
– Ja, det är enkelt och snabbt och mindre bilresor att flyga från Västerås flygplats.

Övriga kommentarer
– Västerås flygplats behöver utvecklas för att minska de årliga underskotten. Vi behöver till exempel en flyglinje till en hubb i Europa. Det finns också stora möjligheter om staden är långsiktig i sitt engagemang i flygplatsen att få fler att välja att trafikera flygplatsen men också utöka med andra flygverksamheter.

Noter och referenser

1. Se tidigare inlägg ”Flygplatserna har hemliga avtal med Ryanair”.
2. Se tidigare inlägg: ”Så mycket kostar flygbiljetten egentligen”.
3. Läs även tidigare svar: ”Miljöpartiet: ’Folkvalda politiker måste givetvis ha insyn’”, ”Folkpartiet: ’Styrelsen ska ha all information’”, och ”Vänsterpartiet vill att folkvalda får läsa Ryanairavtal”.