Nytt projekt för att öppna upp data om offentliga upphandlingar i Sverige

1 minute read

Ett projekt för att underlätta publicering och och vidareutnyttjande av öppna data om offentlig upphandling lanseras av Open Knowledge Sweden och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Detta är troligen det första projektet i Sverige som spårar och visualiserar upphandlingsmönster med aktiv medverkan av både representanter från den offentliga sektorn och datanvändare från offentlig, privat och ideell sektor.

Projektet “Open Up!” – som finansieras genom VINNOVA:s (Sveriges innovationsmyndighet) första Civic Tech-utlysning någonsin – kommer att utveckla en plattform (baserad på öppen källkod) för att göra upphandlingsdata mer tillgängligtoch transparent. Genom en dashboard kommer den visualisera upphandlingsmönster och innehålla funktioner för användarvänlig analys av data. Samtidigt kommer datan publiceras automatiskt (genom API) på Sveriges officiella dataportal. Plattformen kommer att göra det enkelt för offentliga institutioner att öppna sina upphandlingsdata och underlätta vidare användning av dessa data. “DIGG kommer att vara aktivt involverad i projektet genom att öppna upp sina egna upphandlingsdata (“leverantörsreskontra”), genom att dela kunskap om upphandlingsprocessen i den offentliga sektorn och genom att förhoppningsvis bli en drivkraft för förändring för andra offentliga institutioner”, säger Kristine Ulander, strateg på DIGG.

Den internationellt kända School of Data-modellen kommer att användas för att involvera intressenter (journalister, företag, tjänstemän) i plattformsutvecklingen och för att coacha dem i sökning och visualiseringen av data. För detta ändamål samarbetar vi med den svenska Föreningen grävande journalister (FGJ), Open Contracting Partnership, som driver ideellt arbete i över 50 länder för att tillgängliggöra information om upphandling för allmänheten, och Transparency International Ukraine som står bakom det hyllade projektet ProZorro – det mest effektiva exemplet på öppna upphandlingsdata internationellt.

Det 15-månader långa projektet kommer att hålla regelbundna workshops för intressenter och fullborda en plattformsprototyp fram till juni 2021. Utifrån en bedömning av de data som publicerats på plattformen och genom feedback från intressenter kommer projektet att ta fram riktlinjer och rekommendationer för hur publiceringen av data om offentlig upphandling kan förbättras i Sverige. Med detta projekt hoppas vi kunna främja användningen och användbarheten av offentliga uppgifter samt katalysera nya initiativ i olika sektorer i Sverige, med målet att skapa nya informationsflöden kring upphandlingsdata mellan tjänstemän, företag och olika medborgarintressen..

Kontakta oss gärna om du vill vara med på vårt initiativ!

Kontakt:

Toni Mickiewicz, co-chair of Open Knowledge Sweden: [email protected]

Tel. +46 760 073 321

Open Knowledge Sweden website: http://openknowledge.online/

Updated: