Vi volontärer som driver Handlingar.se tycker det är viktigt att kartlägga vad svenska partier tycker om offentlighetsprincipen och öppna data. Därför har vi gjort en enkät till partierna för att ta reda på om och vad partierna vill göra för att utveckla offentlighetsprincipen och öppna data inför valet 2022 och nästa mandatperiod. I detta blogginlägg redovisar vi svaren vi fått från Vänsterpartiet.

– Vad tycker ert parti om att medborgare inte har rätt enligt grundlagen att ta del av allmänna handlingar elektroniskt (digitalt) år 2022?
Vänsterpartiet tycker det är bra om fler allmänna handlingar samt annan offentlig information i högre grad aktivt görs tillgänglig digitalt, däremot ser vi inte behov om att det ska komma till uttryck direkt i grundlagen om i vilket format handlingar görs tillgängliga.

– Tycker ert parti att elektroniska (digitala) kopior av allmänna handlingar ska kosta pengar?
Nej

– Ska medborgare kunna ta del av allmänna handlingar upphandlingar som inte har att göra med rikets säkerhet att göra?
Vi har inga förslag på att ändra nuvarande regler som avgör vilka handlingar som är allmänna handlingar samt vilka allmänna handlingar som även är offentliga handlingar.

– Vad vill ert parti göra för att modernisera den svenska offentlighetsprincipen i Tryckfrihetsförordningen för dagens digitala samhälle?
Vi har inga konkreta förslag på detta område.

– Vilka åtgärder vill ert parti göra för att Sverige ska bli bäst på öppna data?
Vi är positivt inställda till öppna standarder och programvaror. Vi anser att statliga myndigheter i större utsträckning bör använda sig av öppna data och öppen källkod och vill att det utvecklas en strategi för utvecklad nätkommunikation som bland annat innehåller stöd till utvecklingen av fri programvara för vissa samhälleliga nyckelfunktioner. Möjligheten för vem som helst att vidareutveckla källkoden är en av de starkaste fördelarna med fri programvara. Om staten tar initiativ och investerar i öppna standarder och programvaror möjliggör det för såväl kommuner, företag som andra delar av samhället, i Sverige eller någon annanstans, att enkelt använda och bygga vidare på koden så att den passar deras specifika behov. Därför tenderar framgångsrika fria program att få många intressenter som är beredda att bidra till utvecklingen. Poängen med statliga investeringar är framförallt att höja takten i utvecklingen på de områden där det gör skillnad samhällsekonomiskt.