Öppna data öppnar nya världar för värdeskapande! Finns det egentligen några gränser kan en fråga sig? Nu senast har Sveriges grannland Danmark återskapats i en Minecraft-variant. Detta är tack vare Geodatastyrelsen vid Miljöministeriet. Efter ett beslut som trädde i kraft 1 Januari 2013 har Danmark anammat en strategi för att öppna mer regeringsdata. Denna strategi kallas “eGOVERNMENT” och sträcker sig emellan 2011-2015. I detta fall är det ett bra exempel på värdeskapande vid användandet av så kallade öppna geodata. Detta är data med fri licens som “beskriver företeelser inklusive deras geografiska läge“, citerat från den svenska Wikipedia-artikeln.

Minecraft, Planetoids, Mike Prosser, CC, Creative Commons, BY, Attribution, SA, Share Alike

Minecraft – Planetoids by Mike Prosser (CC-BY-SA 2.0)

Öppna Geodata är ett projekt inom OKF och existerar för att göra samhället mer medvetet och att använda de geologiska data som finns överallt. I Sverige kan det till exempel handla om att öppna upp data från vattennivåer i älvar och vattenstånd för att undvika mardrömslika översvämningar vid regnoväder och stormar. Det kan hjälpa i många fler situationer än så, bara fantasin och innovationsförmågan sätter gränser. I och med att datan är öppen går det att transformera data och dess betydelse samt sätta det i ett helt nytt sammanhang som i detta fall.

Danmark ligger i framkant när det gäller denna strategi om öppna data. Geodatastyrelsen skriver på sin hemsida, fritt översatt till svenska: “Grundläggande data är använt helt igenom den offentliga sektorn och är en viktig basis för offentliga myndigheter att genomföra deras uppgifter korrekt och effektivt. Grundläggande data är också en potentiell drivkraft för innovation, tillväxt och jobbskapande i den privata sektorn“. Att detta yttrande översätts till handling är viktigt och spännande för att se innovationskraften genom öppna data. Som ett resultat går det därför nu att uppleva, leka, bygga och i princip göra vad en vill i denna digitala sandlådevariant utav hela Danmark. Den är i verklig skala, 1:1 i proportioner och tar ungefär 1 terabyte i storlek vilket kan anses vara mycket eller lite beroende på hur en ser på det.

Intressant i detta sammanhang är att Minecraft är en svensk spelinnovation från Markus “Notch” Persson. och därmed en möjliggörare utav denna typ av upplevelser tillsammans med öppna data. Det bevisar vilket socialt värdeskapande som händer genom samarbete mellan privat och offentlig sektor och vad det kan resultera i. Nu kan alla de som köpt Minecraft besöka en virtuell version när de så önska.

För dig som är en intresserad utav Öppna Geodata finns det mer information på OKFNs blogg. Vill du delta i diskussioner och engagera dig kring öppna geodata finner du mejlinglistan här eller kontakta oss på Open Knowledge Sverige!