Open Knowledge Foundation (OKFN) Sverige är den nystartade lokala grupp som representerar OKFN i Sverige och lägger fokus på Öppna Data inom olika områden i samhället. Öppna data är data som kan användas, återanvändas och åter distribueras av vem som helst fritt – som mest bara skyldig till att attribuera och dela på lika villkor.

Fram tills nu har flera initiativ tagit plats som lett till framgångar för Öppna Data. Dessa har primärt varit fokuserade på öppnande av data kring den offentliga sektorns arbete. Genom detta har Sverige blivit en av de högst rankade länderna på Öppna Data Index-listan. Även om det är ett positivt attribut, så finns det fortfarande många förbättringar att göra som kan öppna upp för ökad transparens, innovation och samarbeten i landet. Det är med denna bakgrund som OKFN Sverige har formats, för att sträva efter att göra data mer förståelig och tillgänglig för allmänheten, och skapa förutsättningar för en ljusare framtid.

I oktober 2013 erhöll OKFN sin första Ambassadör i Sverige, Serdar Temiz, som har format en kärngrupp av volontärer. Tillsammans planerar och öppnar de den officiella filialen av OKFN i Sverige under 2014. ”Det huvudsakliga syftet bland volontärerna är att närma sig begreppet Öppna Data med ett varierat spektrum av intressen, som kommer att tillåta en bredare samling av projekt, evenemang och perspektiv,” säger Mattias Axell, Gemenskapsansvarig på OKFN Sverige.

De initiala planerna är att anordna ett Hackathon denna vår, och att driva en School of Data Expedition. Förutom detta kommer det bli månatliga evenemang som kontinuerligt kommer annonseras ut genom OKFN Sveriges blogg och kanaler på sociala medier. Genom att använda en bred uppsättning sociala nätverk kommer OKFN att nå ut, interagera och samskapa med en större grupp intresserade.

OKFN Sverige välkomnar varje individ och organisation som vill engagera sig i Öppna Data. Vi ser fram emot det kommande, mycket intressanta, året som vi har framför oss och är ivriga inför Öppna Data & Kunskap och dess närvaro i Sverige under 2014.

För OKFN Sveriges räkning.

Kontakta gruppen som består av:

Mattias Axell
Gemenskapsansvarig
Integritet i Öppna Data
Projektledare av Public Domain Review
mattias[at]okfn[dot]se

Adrian Källgren
Affärsutvecklare
Öppen Innovation
Projektledare OpenSpending Sverige

Max Mohammadhassan Mohammadi
Utbildningsansvarig
School of Data
Projektledare School of Data Expedition Sverige

Kristina Olausson
OKFN Blog Skribent & Redaktör
Projektledare Open Government Data Sverige

Fredrik Sjöberg
Evenemangsansvarig Hackathon
Data Storytelling Projekt
Projektledare Open Culture Data Sverige

Serdar Temiz
OKFN Ambassadör
Digital Aktivism, Civilt Engagemang & Värdeskapande via Öppna Data

Open Knowledge Foundation Sweden Local Group Announcement 2014.02.21 by OKFN Sweden is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://okfn.se.