Vi volontärer som driver Handlingar.se tycker det är viktigt att kartlägga vad svenska partier tycker om offentlighetsprincipen och öppna data. Därför har vi gjort en enkät till partierna för att ta reda på om och vad partierna vill göra för att utveckla offentlighetsprincipen och öppna data inför valet 2022 och nästa mandatperiod. I detta blogginlägg redovisar vi svaren vi fått från Kristdemokraterna.

– Vad tycker ert parti om att medborgare inte har rätt enligt grundlagen att ta del av allmänna
handlingar elektroniskt (digitalt) år 2022? 

Det är välkommet att handlingar kan lämnas ut digitalt och de allra flesta myndigheter gör detta. Men
det kan finnas skäl till att handlingar inte ska lämnas ut digitalt också.

– Tycker ert parti att elektroniska (digitala) kopior av allmänna handlingar ska kosta pengar?

Som standard anser vi att digitala handlingar ska vara gratis, men det ska gå att ta ut en avgift för
handlingarna, då detta kan innebära stora kostnader.

– Ska medborgare kunna ta del av allmänna handlingar upphandlingar som inte har att göra
med rikets säkerhet att göra?

Alla allmänna handlingar är inte offentliga och kan beläggas med sekretess av andra skäl än rikets
säkerhet.

– Vad vill ert parti göra för att modernisera den svenska offentlighetsprincipen i Tryckfrihetsförordningen för dagens digitala samhälle?

Vi är i huvudsak nöjda med den nuvarande lagstiftningen.

– Vilka åtgärder vill ert parti göra för att Sverige ska bli bäst på öppna data?

Vi anser att alla myndigheter ska arbeta för att vara tillgängliga, öppna och moderna i enlighet med
den offentlighetsprincip som tjänat Sverige väl.