Ryanair är kända för sina låga biljettpriser. Flygbolaget har samtidigt kritiserats för att ta ut extra avgifter som gör att priset i slutändan blir högre än vad resenären kanske har trott.1

Något som är mindre omdiskuterat är att du redan har tvingats betala en del av biljetten i egenskap av skattebetalare. Ryanair använder sig i Sverige ofta av offentligt ägda flygplatser till mycket förmånliga villkor. Dessa flygplatser finansieras med hjälp av skattepengar.2

Undertecknad har därför begärt att få ta del av samtliga kontrakt som Ryanair har med offentligt ägda svenska flygplatser. De helt offentligt ägda flygplatser i Sverige som i skrivande stund trafikeras av Ryanair är Malmö, Skellefteå, Västerås och Växjö. Syftet med att begära ut kontrakten är att försöka räkna ut det verkliga priset för de billiga flygbiljetterna. Vad som händer i frågan kommer att redovisas öppet här på OKFN.se.

Referenser

1. ”Bojkotta Ryanair!”. Carls konsumentblogg.
2. ”STATE AID — SWEDEN”. Official Journal of the European Union.