Ryanairs kontrakt med Västerås flygplats är hemliga.1 En uträkning visar att varje flygbiljett på Västerås flygplats subventioneras med ungefär 132 kronor av skattebetalarna.2 Samtliga politiska partier som är representerade i Västerås kommunfullmäktige har fått frågor med anledning av detta. Här svarar Ann-Christine From Utterstedt, Sverigedemokraterna.3

Västerås flygplats har hemliga kontrakt med Ryanair. Vad tycker du om det?
– Kommunala bolag omfattas inte av offentlighetsprincipen och kan således inleda hemliga avtal. Detta är naturligtvis inte optimalt. Öppenhet gentemot invånarna i kommunen bör vara ett signum när det gäller all kommunal verksamhet. Hemlighetsmakeri ger ofta upphov till spekulationer.

En uträkning visar att varje flygbiljett på Västerås flygplats subventioneras med ungefär 132 kronor av skattebetalarna. Vad tycker du om det?
– Man ska som skattebetalare inte behöva subventionera andras flygbiljetter, detta kan upplevas som väldigt märkligt om man dessutom inte reser själv. Men. Jag har tittat på uträkningen och kan inte se att det är självklart att man kan säga att det är just biljettpriserna som subventioneras. Uträkningen är ett sätt att belysa intäkter, utgifter och skattebidrag. Man kan presentera dessa förhållanden på flera olika sätt. En titt på revisionen bör ge svar på hur pengarna fördelas.

Flyger du själv med Ryanair? Varför? Varför inte?
– Hittills har jag inte gjort det. Jag har inte haft anledning till att resa till någon av de destinationer som Ryanair trafikerar via Västerås flygplats.

Övriga kommentarer
– Detta bör undersökas grundligt anser jag, korten på bordet helt enkelt! Öppenhet gentemot invånarna i kommunen. Kanske är ett avtal med Ryanair det bästa för att kunna erbjuda passagerartrafik på flygplatsen, kanske är det inte det. Det finns säkerligen många aspekter att ta hänsyn till och det går inte att skapa sig en uppfattning och göra en bedömning om avtalen är hemliga.
– Jag tycker att det är synd att media under lång tid har valt att framställa flygplatsen på ett mestadels negativt sätt. Man har inte tagit hänsyn till alla olika aspekter utan endast att det kostar skattebetalarna en massa pengar. Mycket fokus har lagts till endast passagerartrafiken. Ingen har pratat om övriga verksamheter som flygplatsen används till, exempelvis flygutbildningar, vi har ju också ett unikt flygande museum.

Noter och referenser

1. Se tidigare inlägg ”Flygplatserna har hemliga avtal med Ryanair”.
2. Se tidigare inlägg: ”Så mycket kostar flygbiljetten egentligen”.
3. Läs även tidigare svar: ”Miljöpartiet: ’Folkvalda politiker måste givetvis ha insyn’”, ”Folkpartiet: ’Styrelsen ska ha all information’”, ”Vänsterpartiet vill att folkvalda får läsa Ryanairavtal”, ”Moderaterna ser flygplatsen som icke-kommersiell”, ”Förteget S förespråkar folkomröstning om flygplats”, och ”KD har inget mot hemliga Ryanairkontrakt”. Centerpartiet har trots flera påminnelser inte svarat på frågorna.

Leave a Reply

Your email address will not be published.