Ryanairs kontrakt med Västerås flygplats är hemliga.1 En uträkning visar att varje flygbiljett på Västerås flygplats subventioneras med ungefär 132 kronor av skattebetalarna.2 Samtliga politiska partier som är representerade i Västerås kommunfullmäktige har fått frågor med anledning av detta.3 Nu är det dags att granska svaren.

Magnus Edström, Miljöpartiet, menade att subventionen av varje flygbiljett borde vara högre än 132 kronor eftersom kommunen utöver driftbidraget även subventionerar flygplatsens hyra. Enligt Miljöpartiets hemsida är subventionen av hyran cirka 8 miljoner kronor per år.4

Undertecknad kontaktade Magnus Edström för att se hur Miljöpartiet fått fram siffran 8 miljoner. Magnus Edström svarade att uträkningen gjordes för några år sedan och baserades på dåvarande ränteläge. Han kontaktade fastighetskontoret för att få aktuella uppgifter och gav sedan följande svar.
– Har fått svaret från fastighetskontoret och det lyder att det inte längre är någon subventionering idag när räntan är så låg. Vi får antingen ta bort den skrift som du uppmärksammade eller förtydliga att uppgiften endast gäller historiskt.
– Bra att du uppmärksammade frågan och jag ber om ursäkt om vår information har varit vilseledande.

Noter och referenser

1. Se tidigare inlägg ”Flygplatserna har hemliga avtal med Ryanair”.
2. Se tidigare inlägg: ”Så mycket kostar flygbiljetten egentligen”.
3. Läs svaren här: ”Miljöpartiet: ’Folkvalda politiker måste givetvis ha insyn’”, ”Folkpartiet: ’Styrelsen ska ha all information’”, ”Vänsterpartiet vill att folkvalda får läsa Ryanairavtal”, ”Moderaterna ser flygplatsen som icke-kommersiell”, ”Förteget S förespråkar folkomröstning om flygplats”, ”KD har inget mot hemliga Ryanairkontrakt” och ”SD vill att öppenhet ska vara ett signum”. Centerpartiet har trots flera påminnelser inte svarat på frågorna.
4. ”Inga mer skattepengar till Västerås flygplats”. Miljöpartiet.