Green Hackathon är en serie av events som bjuder in utvecklare, forskare, formgivare, studenter och andra intresserade människor för att jobba intensivt med att skapa hållbarhetsrelaterade prototyper och applikationer. Efter den första Green Hackathon som organiserades på KTH i 2011, det har varit events i bland annat London, Berlin, Athens,Fukushima, och även i samband med OKFest i Helsinki 2012.

Den 23: augusti arrangerades en Green Hackathon med fokus i hållbar mat, ordnad av Centre for Sustainable Communications i  KTH i samarbete med COOP, med stöd av OKFN Sverige och Open Sustainability working group. Green Hackathon arrangerades i R1, den nedmonterade underjordiska kärnreaktorhallen under KTH Campus i Stockholm.

14884688968_112d5cc4b0_k

Green Hackathon började med en presentation av idén om hackathon och en kort bakgrund om de hållbarhetsutmaningar som livsmedelsproduktion står inför. Utgångspunkten för evenemanget var att produktion och konsumtion av livsmedel har blivit en viktig drivkraft bakom miljöförstöring, såsom klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och försämring av mark och sötvatten. Jordbruket måste omvandlas för att vara hållbar och måste leverera tillräckliga mängder mat för den växande befolkningen (både genom ökad effektivitet och kostförändringar) och även minska utsläppen av växthusgaser; motverka förlusten av biologisk mångfald; minska vattenförbrukningen och fasa ut föroreningen från jordbrukskemikalier.

Deltagarna i detta hackathon var en blandning av forskare, designers, programmerare, problemägare och innovatörer. Presentationen följdes av en kort tid för teambuilding och tid för nätverkande med “speed dating” för att få deltagarna att lära känna varandra och deras respektive expertområde och att generera idéer. Efter några idéer utkristalliserades i grupper, började hackathonet och grupperna hade cirka sju timmar att bygga sina koncept och prototyper.

14884640070_2714428b33_k

Det var fem projekt som blev färdiga under hackathon. Juryn som avgjorde vinnarna bestod av:

Green Hackathon hade två vinnare som undersökte på hur man kan minska mängden matavfall:

Eat Exchange

photo-31

Eat Exchange är en mobil applikation, som låter lokalsamhället att dela mat som skulle ha gått till spillo. Ansökan skulle göra det möjligt för individer att marknadsföra mat som de inte skulle kunna konsumera i tid. Då tillgången på reservmat skulle samlas in av medlemmarna i samhället som annars skulle behöva köpa den skulle detta minska matsvinnet.

Gjord av: Christopher Weeks, Daniel Schien, Pernilla Hagbert, Friedrich Chasin, Ole Schultz, Tipa Stefan, Theodorou Sophy-Emmanouela.

Last Minute Food

photo-2

En prototyp-applikation som föreslår att samla in information från COOPs butiker om den mat som är på väg att löpa ut och tillåter användare att utforska recept baserade på dessa råvaror för att underlätta köpet.

Av: Sotiris Salloumis, Gaye Georgia, Johan Zetterquist, Jacky Bourgeois, Sophie Uesson, John Chang.Resten av hacken var:

Urban Fruit Initiative App:

photo-1

Ett webbgränssnitt för Urban Fruit Enitiative, ett befintligt projekt som ansluter villaägare med äppelträd med plockare och producenter av äppeljuice. Prototypen ger ett enklare sätt att registrera och förmedla kopplingen mellan de två grupperna.

Gjord av: Richard Blume, Mrhetab Kidane, Andrew Kobylin.

Cosecha:

photo-4

Ett planeringsverktyg för att beräkna den mängd olika grödor som kan växa på ett visst område anslutet till avkastning och intäkter.

Gjord av: Jorge Zapico.

Säsongbetonad Grön Rekommenderare

Screen-Shot-2014-08-24-at-17.25.39

En webbprototypapplikation som försöker ta itu med klyftorna i konsumentmedvetenhet genom att rekommendera recept baserade på säsongen.

Gjord av: Sevag Balkorkian, Samuel Chinenyeze, Haftom Tesfay.

För mer information kolla http://greenhackathon.com skicka ett mail till [email protected]
Du kan även följa Green Hackathon på Twitter @greenhackthon samt Open Knowledge Sverige på Twitter.

Denna text är en översättning & remix av texten i ICT4s.greenhackathon.com. This text was available in English at https://sustainability.okfn.org/2014/09/01/sustainable-food-green-hackathon/.