Västerås Flygplats. Foto: Erik Hjärtberg

Västerås flygplats borde bli fastighetsägare i stället för hyresgäst, tycker Moderaterna. Foto: Erik Hjärtberg

Kommunägda Västerås flygplats hade förra året ett underskott på 21,5 miljoner kronor.1 Elisabeth Unell, Moderaterna, menar att ekonomin skulle förbättras om flygplatsen fick äga fastigheterna på området.2 I dag ägs fastigheterna av ett separat kommunalt bolag, Västerås Flygfastigheter AB.

Västerås Flygfastigheter AB gjorde år 2013 en vinst på 3,4 miljoner kronor.3 Om denna vinst skulle dras från flygplatsens förlust på 21,5 miljoner samma år skulle förlusten i stället bli 18,1 miljoner kronor.

Frågan är på vilket sätt detta skulle förbätta situationen för kommunen och skattebetalarna. Det vill säga förutom att flygplatsens bokslut skulle se bättre ut.

Noter och referenser

1. Under 2013 var intäkterna 39,5 miljoner kronor, varav 15 miljoner var ett driftbidrag från Västerås kommun. Utgifterna var cirka 46 miljoner. Detta ger ett underskott på 6,5 miljoner. Om kommunens driftbidrag dras från intäkterna blir underskottet 21,5 miljoner. Allt enligt ”Uppdrag om framtida inriktning för Västerås flygplatser och flygplatsområden”. Västerås kommun.
2. Se: ”Västerås flygplats möjligheter”. Västeråsbloggen.
3. Avser resulatet efter skatt. Se: Årsredovisning för Västerås Flygfastigheter Aktiebolag 556101-9729 Räkenskapsåret 2013.