Hur motiverar EU sitt beslut om Västerås flygplats?

Skulle Västerås isoleras utan flygplats? Foto: Erik Hjärtberg

Skulle Västerås isoleras utan flygplats? Foto: Erik Hjärtberg

EU-kommissionen har utrett ett klagomål från flygbolaget SAS rörande påstått olagligt statligt stöd med anledning av avtalen mellan Västerås flygplats och Ryanair. Kommissionen har även undersökt om Västerås kommuns bidrag till flygplatsen under åren 2000–2010 varit att betrakta som otillåtet statsstöd.1

Västerås flygplats frias i båda fallen, meddelade EU-kommissionen den 1 oktober.2 Det är oklart varför kommissionen tagit det beslutet med tanke på EU:s egna riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag.3

Riktlinjerna innebär att stöd från staten, en region eller en kommun i normalfallet endast är tillåtet under en övergångsperiod på tio år. För att en flygplats ska undantas från bidragsreglerna krävs det att flygplatsen tillhandahåller en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Enligt EU-kommissionens riktlinjer är detta:

bara möjligt om någon del av ett område som potentiellt betjänas av flygplatsen i avsaknad av en flygplats skulle vara isolerad från resten av EU i en omfattning som skulle skada dess sociala och ekonomiska utveckling.

Handlingarna i ärendet kommer att offentliggöras så fort all konfidentiell information har rensats bort, står det på EU:s konkurrenswebbplats.4 Detta trots att det har gått en månad sedan beslutet offentliggjordes.

Undertecknad har därför i dag kontaktat EU-kommissionen i Sverige och ställt frågan när handlingarna kommer att offentliggöras.

Referenser

1. ”STATE AID — SWEDEN”. Official Journal of the European Union.
2. ”Statligt stöd: mer information om kommissionens beslut om offentlig finansiering av flygplatser och flygbolag i Tyskland, Belgien, Italien och Sverige”. EU-kommissionen.
3. ”Guidelines on State aid to airports and airlines”. Official Journal of the European Union.
4. ”SA.18857 Västerås Airport”. EU-kommissionen.

2 thoughts on “Hur motiverar EU sitt beslut om Västerås flygplats?”

  1. Hej! Intressant. Detta är på gång också i Jönköping Axamo där kommunen vill täcka förluster. Googlade och verkar vara många regionala flygplatser som nu vill använda sig av detta.

    Hur gick det sen med Västerås? Vad hände? Hur kunde det funka?

    Mvh

Comments are closed.