EU-kommissionen har på oklara grunder friat Västerås flygplats från anklagelser om otillåtet statsstöd.1 Handlingarna i ärendet kommer att offentliggöras så fort all konfidentiell information har rensats bort, står det på EU:s konkurrenswebbplats.2 Detta har inte gjorts trots att det tagit mer än två månader sedan beslutet offentliggjordes.

Undertecknad har kontaktat EU-kommissionen i Sverige och frågat när handlingarna kommer att offentliggöras och hur länge det är rimligt att få vänta på en handling från EU. Jeanette Dinelli, pressassistent, lämnade följande svar:

Det finns i nuläget ingen aktuell icke-konfidentiell version som du hänvisar till att tillgå, de dokument som jag skickade är de senaste jag har. Jag kan därför tyvärr inte ge dig några datum, men återkommer gärna till dig med uppdateringar.

Referenser

1. Se tidigare inlägg ”Hur motiverar EU sitt beslut om Västerås flygplats?”
2. ”SA.18857 Västerås Airport”. EU-kommissionen.