Undertecknad håller på att sammanställa hur mycket Västerås flygplats har kostat Västerås skattebetalare varje år sedan Ryanair började använda flygplatsen 2001.1 Första steget är att räkna ihop de driftbidrag som kommunen har betalat till flygplatsen under åren. Dessa finns i tabellen nedan.

Kommunala driftbidrag till Västerås flygplats 2001–2014

År Driftbidrag i kronor
2014 16 000 0002
2013 15 000 0003
2012 15 000 0004
2011

15 000 0005

2010 06
2009

07

2008

08

2007

09

2006 010
2005 011
2004 012
2003

013

2002

014

2001

015

Totalt

61 000 000

Nästa steg blir att sammanställa de aktieägartillskott som kommunen har gett till flygplatsen under samma period. Resultatet kommer som vanligt att publiceras här på Open Knowledge. Tips och kommentarer är som alltid välkomna.

Noter

1. Se tidigare inlägg ”Vad kostar Västerås flygplats skattebetalarna?”.
2. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 — 2014-12-31”. Västerås Flygplats AB.
3. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 — 2013-12-31”. Västerås Flygplats AB.
4. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 — 2012-12-31”. Västerås Flygplats AB.
5. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 — 2011-12-31”. Västerås Flygplats AB.
6. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 — 2010-12-31”. Västerås Flygplats AB.
7. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 — 2009-12-31”. Västerås Flygplats AB.
8. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01 — 2008-12-31”. Västerås Flygplats AB.
9. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 — 2007-12-31”. Västerås Flygplats AB.
10. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 — 2006-12-31”. Västerås Flygplats AB.
11. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 — 2005-12-31”. Västerås Flygplats AB.
12. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 — 2004-12-31”. Västerås Flygplats AB.
13. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 — 2003-12-31”. Västerås Flygplats AB.
14. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 — 2002-12-31”. Västerås Flygplats AB.
15. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-01-01 — 2001-12-31”. Västerås Flygplats AB.