Uppdaterad den 4 augusti.

Undertecknad håller på att sammanställa hur mycket Västerås flygplats har kostat Västerås skattebetalare sedan Ryanair började använda flygplatsen 2001.1 Nu är det dags är att räkna ihop de aktieägartillskott som kommunen har betalat till flygplatsen under åren. Dessa finns i tabellen nedan.

 

Driftbidrag och aktieägartillskott till Västerås flygplats 2001–2014

År

Driftbidrag i kronor Aktieägartillskott i kronor

20142

16 000 000

0

20133

15 000 000 0
20124 15 000 000

0

20115

15 000 000 0

20106

0

35 000 000

20097 0

0

20088

0

47 000 000

20079

0

0

200610

0

65 500 000

200511

0

8 000 000

200412

0

0

200313

0

38 500 000

200214

0

0

200115

0

0

Totalt

61 000 000

194 000 000

 

Tabellen visar att Västerås flygplats fått 194 miljoner kronor i aktieägartillskott mellan 2001 och 2014. Tillsammans med driftbidrag på 61 miljoner blir summan 255 miljoner.

Det slutar inte där. Nästa steg blir att undersöka hur det kommunala bolaget Flygfastigheter har påverkat flygplatsens ekonomi. Resultatet kommer som vanligt att publiceras här på Open Knowledge. Tips och kommentarer är som alltid välkomna.

 

Noter

1. Se tidigare inlägg ”Vad kostar Västerås flygplats skattebetalarna?”.
2. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 — 2014-12-31”. Västerås Flygplats AB.
3. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 — 2013-12-31”. Västerås Flygplats AB.
4. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 — 2012-12-31”. Västerås Flygplats AB.
5. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 — 2011-12-31”. Västerås Flygplats AB.
6. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 — 2010-12-31”. Västerås Flygplats AB.
7. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 — 2009-12-31”. Västerås Flygplats AB.
8. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01 — 2008-12-31”. Västerås Flygplats AB.
9. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 — 2007-12-31”. Västerås Flygplats AB.
10. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 — 2006-12-31”. Västerås Flygplats AB.
11. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 — 2005-12-31”. Västerås Flygplats AB.
12. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 — 2004-12-31”. Västerås Flygplats AB. Inget aktieägartillskott betalades ut detta år. Att så kan utläsas beror på otydliga redovisningsprinciper.
13. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 — 2003-12-31”. Västerås Flygplats AB.
14. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 — 2002-12-31”. Västerås Flygplats AB.
15. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-01-01 — 2001-12-31”. Västerås Flygplats AB.