EU:s beslut om att fria Västerås flygplats från otillåtet statsstöd1 innehåller även en sammanställning över aktieägartillskott till flygplatsen under åren 2003 till 2010. Enligt EU fick flygplatsen inget aktieägartillskott alls 2004, visar tabellen nedan.2

Aktieägartillskott till VFAB enligt EU

EU anger flygplatsens årsredovisningar som källa. I Västerås flygplats årsredovisning för 2004 står det däremot att flygplatsen erhöll 38,5 miljoner i aktieägartillskott det året, se nedan.3

Ur Västerås flygplats årsredovisning för 2004.

Emellertid är det svårt att avgöra om det är EU eller flygplatsen som har skrivit fel. Västerås flygplats årsredovisning för 20054 påstår helt plötsligt att aktieägartillskottet för föregående år var 0 kronor, se nedan.

Ur Västerås flygplats årsredovisning för 2005.

Ingen förklaring till de vitt skilda beloppen går att hitta i årsredovisningarna. Revisorerna har inte heller haft några anmärkningar varken för 2004 eller 2005. Undertecknad har därför e-postat till stadsledningskontoret och bett om en förklaring. Tips och kommentarer är som alltid välkomna.

Noter

1. Mer om utredningen går att läsa i ett tidigare inlägg: ”Stora luckor i EU:s flygplatsbeslut”.

2. Se ”Påstått stöd till Västerås flygplats och Ryanair Ltd”. EU-kommissionen.

3. Se ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 — 2004-12-31”. Västerås Flygplats AB.

4. Se ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 — 2005-12-31”. Västerås Flygplats AB.