Ryanairs affärsavtal med Västerås flygplats är hemliga.1 Det gäller även avtal som är 14 år gamla, visar en ny dom.2

Undertecknad begärde i somras ut Ryanairs tidigare affärsavtal med Västerås flygplats från år 2001 och 2005. Flygplatsen ville endast lämna ut handlingarna med vissa uppgifter maskade, till exempel vilka avgifter Ryanair skulle betala till flygplatsen.

Undertecknad överklagade flygplatsens beslut till kammarrätten i Stockholm. I förra veckan kom domen. Kammarrätten avslår överklagandet.

Västerås flygplats menar att ett offentliggörande av villkoren i Ryanairs affärsavtal med flygplatsen från 2001 och 2005 riskerar att ”röja andemeningen och inriktningen avseende nya avtalsvillkor”. Kammarrätten ”saknar anledning att betvivla riktigheten i detta”.

Noter

1. Se tidigare inlägg ”Flygplatserna har hemliga avtal med Ryanair”.

2. ”Kammarrätten i Stockholm Mål nr 6511-15”.