I Sverige görs det inköp på över 700 miljarder kronor om året av offentliga aktörer. Men datan från de här inköpen är fortfarande väldigt otillgänglig. Denna ”guldgruva” vill aktörerna bakom projektet Open Up! tillgängliggöra. Målet är att få så många myndigheter, kommuner och regioner att öppna upp.

Projektet Open Up! som drivs av Open Knowledge Sweden och DIGG (Myndigheten för digital förvaltning), inleder med att försöka öppna upp leverantörsreskontror, det vill säga uppgifter om genomförda affärer bosses kommuner och regioner. Genom att automatisera utflödet av data från ekonomisystemen behöver inga tjänstepersoner hämta ut handlingar manuellt — något som kan spara kommunerna en hel del pengar.

– I Ukraina har man räknat med att spara hela 13 procent av upphandlingsvärdet genom att öppna upp datan. Visserligen finns det mycket olikheter mellan Ukraina och Sverige men det är ändå talade för potentialen, beskriver Pierre Mesure, expert inom öppna data på Open Knowledge Sweden.

“När man öppnar upp data skapas innovation”

En förebild finns i Finland där deras upphandlingsmyndighet har byggt tjänsten granskaupphandlingar.fi för att tillgängliggöra all data från den finska statens och samtliga kommuners inköp. I projektet Open Up! används ett Open Source-baserat Business Intelligence-verktyg där kommuners och regioners kostnader matas in och kan skapa ögonöppnande visualiseringar av datan.

Exempel på hur data från upphandlingar kan visualiseras via Open Ups verktyg.

– Kommuner kan använda databasen till exempel för att söka efter andra som har köpt in likande varor och tjänster och få tips och råd från dem. Journalister kan använda uppgifterna i granskningar, leverantörer kan göra bättre anbud och konkurrensen ökar. Men troligen händer också en massa positiva saker som man inte visste om i förväg. När man öppnar upp data skapas innovation, säger Pierre Mesure.

Några svenska kommuner har redan gått med i projektet och den 11 juni arrangerades en första workshop tillsammans med dem och potentiella dataanvändare, till exempel företag och journalister.

– Det känns väldigt bra att projektet Open up tidigt identifierat journalister som viktiga användare av tjänsten som kommer tas fram. Att öka transparensen och möjligheterna till granskning av den offentliga upphandlingen i Sverige är mycket efterlängtat bland Sveriges journalister, som idag jämfört med jämförbara kollegor från andra länder haft mycket svårt att lätt få tillgång till bra data, säger Kristofer Sjöholm, en av de medverkande journalisterna.

Förhoppningen är att fler möten mellan dataproducenter (myndigheter, kommuner och regioner) och dataanvändare ska utkristallisera behov och förbättra tjänsterna. Ett sådant behov är att möjligheten att tvätta bort känsliga personuppgifter ur datan, ett annat är användarvänligheten.

– På workshopen lyftes framförallt vikten av att den kommande tjänsten blir lättanvänd för även de journalister som inte är vana vid att använda data. Därför bör det läggas stort fokus på att göra en tjänst där alla som vill granska upphandlingar utan några förkunskaper kan få fram information och dokument som underlättar deras arbete. Det behövs för att kunna granska den årliga miljardindustrin inom offentlig upphandling i vårt land, avslutar Kristofer Sjöholm.

Open Up!