CIVIC TECH MÖTER GOVTECH

1 december kl 13:30-14:20 / OnlineCIVIC TECH SWEDEN VISAR EN RAD EXEMPEL PÅ PROJEKT OCH DIGITALA VERKTYG FÖR DEMOKRATI, DELAKTIGHET OCH TRANSPARENS UNDER DENNA SESSION SOM ÄR EN FRISTÅENDE DEL AV GOVTECH DAY 2020.Open Up! – Öppen upphandling – Pierre Mesure

Offentlig upphandling står för 700 miljarder kr, en sjättedel av Sveriges BNP och är en del av allas liv, genom välfärden eller offentliga infrastrukturer och tjänster. Dock finns det väldigt lite transparens över processen och även offentliga aktörer själva har ofta dålig koll på vad de köper och hur. Projektet Open Up! syftar till att skapa en gemenskap mellan offentliga aktörer som vill publicera öppna data om upphandlingskedjan och användare (journalister, företag, forskare, medborgare) som vill återanvända data för att skapa innovativa tjänster eller granska institutioner. De utvecklar också resurser för att stödja en sådan gemenskap, bl.a. en portal för att visualisera och leka med data och en guide för att publicera.

Länk: https://www.govtechday.se/